Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας της και για να εξασφαλίσει στον επισκέπτη την καλύτερη εμπειρία περιήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στην ιστοσελίδα αποδέχεστε τη χρήση αυτή.

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015 00:00

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης

Από τη Δευτέρα 23/11/2015 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για το "Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας" και για το "Ειδικό Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών".

Λεπτομέρειες για τους όρους του προγράμματος και για τις προϋποθέσεις που αφορούν τους δικαιούχους περιλαμβάνονται στην πρόσκληση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, για τους δικαιούχους της επιχορήγησης του προγράμματος Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, το ποσό ανέρχεται στις 10.000 ευρώ και μπορεί να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
- τα ενοίκια για την στέγαση της επιχείρησης
- δαπάνες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.)
- οι δαπάνες λογιστικής και νομικής υποστήριξης
- οι δαπάνες αμοιβής συμβολαιογράφων, τεχνικών ή χρηματοοικονομικών εμπειρογνωμόνων
- οι δαπάνες προβολής και διαφήμισης
- οι δαπάνες προμήθειας γραφικής ύλης
- οι δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης
- οι ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου
- το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του προσωπικού
- οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
- οι δαπάνες για αποσβέσεις